Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICATIONS
Publications of: Alba Anadon Rosell
Articles
2017
Anadon-Rosell, A.; Hasibeder, R.; Palacio, S.; Mayr, S.; Ingrish, J.; Ninot, J.M.; Nogués, S.; Bahn, M. 2017
Short-term carbon allocation dynamics in subalpine dwarf shrubs and their responses to experimental summer drought.
Environmental and Experimental Botany, 141: 92-102
[resum]
Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Palacio, S.; Grau, O.; Nogués, S.; Navarro, E.; Sancho, M.C.; Carrillo, E.  2017
Four years of experimental warming do not modify the interaction between subalpine shrub species.
Oecologia, 183: 1167-1181
[resum]
Illa, E.; Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Oliva, F. 2017
The role of abiotic and biotic factors on functional structure and processes of alpine subshrub communities.
Folia Geobotanica, 52 (2): 199-215.    DOI: 10.1007/s12224-017-9296-x
[resum]
2016
Anadon-Rosell, A.; Palacio, S.; Nogués, S.; Ninot, J.M. 2016
Vaccinium myrtillus stands show similar structure and functioning under different scenarios of coexistence at the Pyrenean treeline.
Plant Ecology 217 (9): 1115-1128
+ information    
2014
Anadon-Rosell, A.; Rixen, C.; Cherubini, P.; Wipf, S.; Hagedorn, F.; Dawes, M.A. 2014
Growth and phenology of three dwarf shrub species in a six-year soil warming experiment at the alpine treeline.
PLoS ONE, 9: 10.1371/journal.pone.0100577
+ information    
Garcia, S.; Leitch, I.J.; Anadon-Rosell, A.; Canela, M.A.; Gálvez, F.; Garnatje, T.; Gras, A.; Hidalgo, O.; Johnston, E.; Mas de Xaxars, G.; Pellicer, J.; Siljak-Yakovlev, S.; Vallès, J.; Vitales, D.; Bennett, M.D. 2014
Recent updates and developments to plant genome size databases.
Nucleic Acids Research 42(1).     DOI: 10.1093/nar/gkt1195.
+ information    
2013
Barrio, I.; Bueno, C.G.; Nagy, L.; Palacio, S.; Grau, O.; Munilla, I.; García, M.B.; García-Cervigón, A.I; Gartzia, M.; Gazol, A.; Lara-Romero, C.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Chocarro, C.; Alados, C.L.; Fillat, F.; Zamora, R. 2013
Alpine ecology in the Iberian Peninsula: what do we know and where should we go?
Mountain Research and Development 33(4): 437-442.
+ information    
Lluent, A.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E. 2013
Phenology and seed setting success of snowbed plant species in contrasting snowmelt regimes in the Central Pyrenees.
Flora 208: 220-231.
+ information    
Other publications
2017
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Caminal, M.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Nogués, S.; Talavera, M. 2017
Los arbustos de alta montaña y los cambios de paisaje en el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Amengual, P. (ed.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.
+ information    
2016
Anadon-Rosell, A.; Borrull, C.; Seguer, N.; Palacio, S.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2016
Efectes de l'increment de temperatura en el creixement de Vaccinium myrtillus en diferents règims de coexistència a la treeline.
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 243-246. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Talavera, M. 2016
Els arbusts d'alta muntanya en el context dels canvis de vegetació.
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 115-129. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
2013
Anadon-Rosell, A.; Palacio, S.; Ninot, J.M. 2013
Caracterització de la morfologia funcional i l'estructura d'edats de Vaccinium myrtillus a l'ecotò d'un bosc subalpí.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 157-165. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu