Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Departament de Física Aplicada Imatge de diagramació
  Inici Dept. FA català español english   
Imatge de diagramació
Grup d'Energia Solar Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Personal
Instal·lacions
Projectes
Tesis
Publicacions
Ofertes

Membre de:

Icona d'informació Per a més informació:

Joan Bertomeu
Professor Titular
Departament de Física Aplicada i Òptica
Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona

Tel.: +34 934 037 091 Fax: +34 934 039 219

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Instal·lacions

 marcador cercle Reactor de dipòsit PECVD- HWCVD:

Reactor multicambra de dipòsit químic en fase vapor assistit per plasma (PECVD) i per fil calent (HWCVD) sobre una superfície de 10 cm x 10 cm. El sistema consta de dues cambres de PECVD i una de HWCVD al voltant d'una cambra de càrrega central amb braç robotitzat.

 marcador cercle Reactor de dipòsit HWCVD:

Reactor monocambra de dipòsit químic en fase vapor assistit per fil calent (HWCVD). El sistema permet el dipòsit sobre gran superfície i sobre substrat flexible continu.

 marcador cercle Equip de polvorització catòdica:

Equip de polvorització catòdica magnetró ATC ORION 8 HV amb tres capçals de 3" i geometria confocal, polarització del substrat amb RF i calefactor de fins a 800ºC.

 

 marcador cercle Sistema de mesura de transmitància òptica amb desplaçador X-Y:

Equip automatitzat per mesurar la transmitància òptica sobre mostres de fins a 20 cm x 20 cm. Els espectres són analitzats automàticament per obtenir un mapa de gruixos i d'índex de refracció.

 marcador cercle Espectroscòpia de desviació fototèrmica (PDS):

Espectroscopi de desviació fototèrmica (PDS). Amb aquesta tècnica es poden mesurar absorcions òptiques molt febles, permetent l'estudi dels estats en la banda prohibida dels semiconductors.

 

 marcador cercle Sistema d'anàlisi de la dispersió angular i espectral de la llum:

Sistema d'anàlisi de la llum dispersada per superfícies rugoses en funció de l'angle i de la longitud d'ona de la llum. Aquestes mesures són de gran interès per l'estudi de les estructures utilitzades per millorar el confinament òptic en les cèl·lules en capa prima.

 marcador cercle Sistema de caracterització de cèl·lules:

Sistema de caracterització de cèl·lules que permet la mesura de la resposta espectral i de la característica corrent-tensió amb il·luminació variable.

 

 marcador cercle Espectrofotòmetre LAMBDA 950:

Rang espectral de 175-3300 nm amb resolució de 0.05 nm en la regió UV/Vis i 0.20nm en el NIR. Inclou esfera integradora de 150 mm per a mesures de reflectàncias i transmitàncias globals i/o difuses.

   

 marcador cercle Sistema de monitoratge de mòduls fotovoltaics:

El sistema de monitoratge de mòdulos fotovoltaics en condicions reals està situat al terrat de l'aulari de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (latitud: 41.3844°N, longitud: 2.1171°E). Consisteix en un sistema de mòduls de càrrega electrònica que fa el seguiment del punt de màxima potència (mpp) i enregistra la corba característica I-V dels mòduls cada cinc minuts. A més, s'enregistren les temperatures dels plafons i la radiació solar global sobre el pla dels mòduls. Les condiciones climàtiques s'obtenen de l'estació meteorològica de la Universitat de Barcelona.

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Grup d'Energia Solar
Última actualització o validació:19.01.2017