Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Departament de Física Aplicada Imatge de diagramació
  Inici Dept. FA català español english   
Imatge de diagramació
Grup d'Energia Solar Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Personal
Instal·lacions
Projectes
Tesis
Publicacions
Ofertes

Membre de:

Icona d'informació Per a més informació:

Joan Bertomeu
Professor Titular
Departament de Física Aplicada i Òptica
Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona

Tel.: +34 934 037 091 Fax: +34 934 039 219

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Presentació

L’activitat principal del Grup d'Energia Solar (2009 SGR 1532) de la Universitat de Barcelona és el desenvolupament de noves tecnologies de plafó fotovoltaic basades en silici en capa prima. Aquestes comprenen els plafons basats en estructures p-i-n de silici amorf i microcristal·lí, tant sobre substrats de vidre com sobre substrats plàstics, i les cèl·lules de heterojunció basades en oblies de silici.

El grup treballa en el desenvolupament de la tècnica del dipòsit químic en fase vapor assistit per filament calent (HWCVD) per a l'obtenció dels materials basats en silici. També s'estan duent a terme activitats en l'àmbit dels òxids conductors transparents per aquests dispositius i en desenvolupar estratègies de confinament òptic per millorar-ne la seva eficiència.

Finalment, el grup duu a terme el seguiment dels paràmetres de mòduls en condicions reals d’utilització, juntament amb altres paràmetres com són la irradiància i la temperatura, amb l’objectiu d’elaborar models realistes per als mòduls en capa prima que resultin útils per al disseny de sistemes fotovoltaics.

 

 

Amb la col·laboració de:

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Grup d'Energia Solar
Última actualització o validació:19.01.2017