Facultat de Biologia

 

 

Ensenyaments de Grau

 

 

 

Bioinformàtica - G1091

Bioinformàtica - G1100

Aprovació de la titulació (RUCT 2503795)

 

 

Pla d'estudis
 
Aprovació Informatització

Pla d'estudis

Calendari d'implantació

Pla d'estudis informatitzat

Itinerari per a l'obtenció de títol (informatització)

      Matèries de la titulació i assignatures vinculades (informatització)

      Matèries de la titulació i assignatures vinculades (cat/cast/anglès)

Biologia - G1031

Bioquímica - G1034

Biotecnologia - G1033

Ciències Ambientals - G1032

Ciències Biomèdiques - G1090

 

Ensenyaments de Màster

 

 

Agrobiologia Ambiental - M2204

Antropologia Biològica - M0G09

Aqüicultura - M0604

Biodiversitat - M0G08

Bioinformàtica i Bioestadística - M2208

Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut - M0105

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology - M220C

Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural - M2203

Erasmus Mundus en Educació Internacional de Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education - M220B

Erasmus Mundus de Sanitat Aqüícola / Erasmus Mundus Master in Science in Health Management in Aquaculture - M220D

Fisiologia Integrativa - M2206

Genètica i Genòmica - M0Q04

Immunologia Avançada - M0107

Microbiologia Avançada - M0Q05

Neurociències - M0108

Oceanografia i Gestió del Medi Marí - M0605

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 25-10-2021