Facultat de Dret

 

 

Ensenyaments de Grau

Ciències Polítiques i de l'Administració - G1058

Criminologia - G1059

Dret - G1055

Gestió i Administració Pública - G1057

Gestió i Administració Pública - G1087

Relacions Laborals - G1056

Seguretat - G1083

Investigació Privada - 20721

Itinerari d'estudis simultani: Dret i Administració i Direcció d'Empreses

Itinerari d'estudis simultani: Dret i Ciències Polítiques

Itinerari d'estudis simultani: Dret i Criminologia

Itinerari d'estudis simultani: Dret i Gestió i Administració Pública

Itinerari d'estudis simultani: Dret i Relacions Laborals

 

Ensenyaments de Màster

Advocacia - MD607

Anàlisi Política i Assessoria Institucional - MD601

Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal - MD60F

Desenvolupament Internacional/ Internacional Development - MD60L

Direcció Estratègica de Seguretat i Policia - MD60C

Dret de l'Empresa i dels Negocis - M0R09

EM Polítiques Públiques (Mundus MAPP)/ Master in Públic Policy (Mundus MAPP) - MD60B

Estudis Jurídics Avançats - MD60J

Gestió Pública Avançada - M0R08

Gestoria Administrativa - MD60D

Relacions Internacionals - MD502

Aprovació de la titulació (RUCT 4312127)

 

         

Pla d'estudis
 
Aprovació Informatització

Pla d'estudis

Matèries i assignatures optatives

Pla d'estudis informatitzat

Seguretat Internacional - MD608

Aprovació de la titulació (RUCT 4313296)

 

         

Pla d'estudis
 
Aprovació Informatització

Pla d'estudis

Matèries i assignatures optatives

Pla d'estudis informatitzat

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 7-10-2019