Facultat d'Economia i Empresa

 

 

Ensenyaments de Grau

Administració i Direcció d'Empreses - G1072

Economia - G1019

Empresa Internacional - G1080

Estadística - G1020

Sociologia - G1018

Doble titulació Administració i Direcció d’Empreses i Química - G1111

Doble titulació Estadística i Economia - G1105

Doble titulació Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses - G1103

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses i Sociologia- G1113

Doble titulació Dret i Administració i Direcció d'Empreses - G1117

 

 

Ensenyaments de Màster

 

Ciències Actuarials i Financeres - MD503

Comptabilitat i Fiscalitat - MD5D9

Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica - M0S0D

Direcció d'Empreses de l'Esport - M0S0C

Economia - M0T07

Economia Laboral/ Labour Economics - MD5DG

Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics - MD5D7

Empresa Internacional / International Business - MD5DC

Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals / Global Markets, Local Creativities - MD5DF

Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals / Global Markets, Local Creativities - MD5DL

Estadística i Investigació Operativa - M0S0H

Gestió Cultural - M0304

Gestió Pública - M0T06

Història Econòmica - M0T08

Història Econòmica - MD5DH

Institucions i Economia Política / Institutions and Political Economy - MD5DM

Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics - M0P02

Màrqueting i Investigació de Mercats - MD504

Recerca en Empresa - M0S07

Sociologia: Transformacions Socials i Innovació - M0V02

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 8-10-2021