Facultat d'Educació

 

 

Ensenyaments de Grau

Educació Social - G1028

Mestre d'Educació Infantil - G1025

Mestre d'Educació Primària - G1026

Pedagogia - G1029

Treball Social - G1027

Itinerari d'estudis simultanis: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

 

Ensenyaments de Màster

Activitat Física i Educació - M2606

Direcció i Gestió de Centres Educatius - M2903

Educació en Territoris Rurals - M260D

Educació en Valors i Ciutadania - M1309

Educació Interdisciplinària de les Arts - M2609

Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals - M130B

Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals - M130K

Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera - M0204

Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes - M2002

Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes - M2605

Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes- M260F

Intervencions Socials i Educatives - M130J

Investigació i Canvi Educatiu - M130C

Joventut i Societat - M130G

Psicopedagogia - M2901

Aprovació de la titulació (RUCT 4310057)

 

         

Pla d'estudis

Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura - M0F07

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 14-10-2021