Facultat de Filologia i Comunicació

 

 

Ensenyaments de Grau

Comunicació i Indústries Culturals - G1075

Estudis Anglesos - G1008

Estudis Àrabs i Hebreus - G1012

Estudis Àrabs i Hebreus - G1101

Estudis Francesos - G1073

Estudis Literaris - G1011

Filologia Catalana - G1013

Filologia Clàssica - G1004

Filologia Hispànica - G1009

Lingüística - G1010

Llengües i Literatures Modernes - G1006

Llengües Romàniques i les seves Literatures G1070

 

Ensenyaments de Màster

Comunicació Especialitzada - M0W05

Construcció i Representació d'Identitats Culturals - M0X0C

Cultures i Llengües de l'Antiguitat - M0X07

Cultures Medievals - M0X0D

Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals - M0206

Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals - M0208

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes - M0X09

Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana - M2403

Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües - M0W03

Teoria de la Literatura i Literatura Comparada - M2402

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 13-10-2021