Facultat de Física

 

 

Ensenyaments de Grau

 

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - G1037

Física - G1035

Itinerari d'estudis simultanis: Física i Matemàtiques

 

Ensenyaments de Màster

Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia - M0D0B

Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica - MD703

Enginyeria Biomèdica - M010D

EM Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / EM Photonics Engineerine, Nanophotonics and Biophotonics - MD702

EM Física Nuclear - MD707

EM de Nanociència i Nanotecnologia / Nanoscience and Nanotechnology - MD708

Aprovació de la titulació (RUCT en procés)

 

         

Pla d'estudis
 
Aprovació Informatització

Pla d'estudis

Matèries i assignatures optatives

Pla d'estudis informatitzat

    Matèries de la titulació i assignatures vinculades (cat/cast/anglès)

Física Avançada - MD704

Física Nuclear - MD701

Fotònica / Photonics - M0D0H

Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica - M280K

Meteorologia - M0D0K

Nanociència i Nanotecnologia - M0802

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 26-07-2019