Facultat de Física

 

 

Ensenyaments de Grau

 

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - G1037

Física - G1035

Doble titulació Matemàtiques i Física- G1112

 

Ensenyaments de Màster

Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia - M0D0B

Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology - MD70D

Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica - MD703

Enginyeria Biomèdica - M010D

EM Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / EM Photonics Engineerine, Nanophotonics and Biophotonics - MD702

EM de Fotònica / Erasmus Mundus Màster in Photonics- MD709

EM en Física Nuclear / Erasmus Mundus Master in Nuclear Physics- MD70B

EM de Nanociència i Nanotecnologia / Nanoscience and Nanotechnology - MD708

Física dels Sistemes Complexos i Biofísica - MD70C

Física Nuclear - MD701

Fotònica / Photonics - M0D0H

Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica - M280K

Meteorologia - M0D0K

Nanociència i Nanotecnologia - M0802

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 20-10-2021