Facultat de Química

 

 

Ensenyaments de Grau

 

Enginyeria de Materials - G1040

Enginyeria Química - G1039

Química - G1038

Electroquímica: Ciència i Tecnologia - MD302

Enginyeria Ambiental - M070B

Enginyeria Química - MD303

Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics - M1209

Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional / Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling- M120B

Aprovació de la titulació (RUCT en procés)

 

         

Pla d'estudis

Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química - MD30C

Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica - MD308

Química Analítica - M1205

Química de Materials Aplicada - M1206

Química Orgànica - M1207

Química Teòrica i Modelització Computacional - MD305

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Última actualització: 6-10-2021