Migració de Windows XP
Des de l'Àrea de Tecnologies fa temps que estem treballant migrant els equips de sistema operatiu XP a W7. Aquí trobareu un recull de les informacions sobre aquest tema (requeriments de maquinari, com estem fent la migració, dubtes ... ). En aquestes pagines anirem actualitzant i ampliant la informació sobre aquest tema.

El sistema operatiu Windows XP i la suite ofimàtica Office 2003 deixaran de tenir manteniment per part de Microsoft a partir del proper 8 d'abril. Això significa que els equips amb aquest sistema operatiu i aquesta suite ofimàtica ja no tindran més actualitzacions, l'equip però, continuarà funcionant amb normalitat.

Fabricants de programes antivírics com Sophos i Microsoft han informat que seguiran fent actualitzacions dels seus programes més enllà de la fi de Windows XP. Sophos mantindrà actualitzacions de virus fins setembre de 2015. Microsoft continuarà oferint actualitzacions de MS Essentials fins a 14 de juliol de 2015 això ens dóna un marge més ampli per fer aquesta migració.

L'Àrea de Tecnologies ja està treballant en tot el procés de migració i al llarg dels propers mesos continuarà amb l'actualització dels sistemes operatius dels ordinadors que actualment executen Windows XP.

El sistema que s'instal·larà serà Windows 7. Tot i que aquest no és el sistema operatiu més recent de Microsoft, és el que garanteix major compatibilitat amb les aplicacions corporatives UB.

Per a més informació consulteu la següent notícia del blog.

Els requeriments mínims de maquinari pera poder instal·lar Windows 7 són: 1 Gb de memòria RAM, processador d'1 GHz i 16 Gb de disc lliures. Des de l'Àrea de Tecnologies us recomanem però ampliar la memòria RAM a 2 Gb.

Aquelles màquines que no compleixin els requisits marcats per Microsoft no podran ser migrades a Windows 7 i des de l'Àrea de Tecnologies no podrem garantir-ne el suport, en aquest cas serà necessari que els usuaris ampliïn o substitueixin les màquines per complir els requeriments marcats per Microsoft.

  • Durant el procés d'actualització de sistema operatiu, el qual implica l'esborrat del disc dur, els nostres tècnics realitzaran el traspàs de dades amb els mitjans disponibles i amb la major cura, però sense poder garantir al 100% el traspàs íntegre. Per tant, us recomanem que disposeu prèviament d'una còpia de les dades que necessiteu conservar, ja que és responsabilitat de cada usuari de mantenir còpia de les seves dades.
  • La migració contempla el traspàs de dades, però no de programari. Els nostres tècnics instal·laran el programari d'ofimàtica Microsoft Office 2010 amb llicència de campus UB . Podran instal·lar aquell programari de llicència de campus i/o volum UB de la qual l'usuari acrediti llicència i del qual es disposi versió per a Windows 7. Respecte del programari no llicenciat per la UB, malauradament, no podem garantir-ne el resultat. És responsabilitat de l'usuari disposar-ne de llicències i de versions compatibles amb Windows 7.
  • L'estructura de carpetes de Windows 7 és diferent de l'estructura de Windows XP. A conseqüència d'això, tots els fitxers que es trobin en localitzacions diferents de "Els meus documents", a excepció dels que es trobin a les carpetes compartides de xarxa (normalment, T:, F:, P: i/o U:), podran canviar de localització després del traspàs de dades.

Des de les diferents unitats tècniques , ens posarem en contacte amb els usuaris per informar que, en els propers mesos, tenim previst anar migrant ordinadors amb Windows XP a Windows 7 dels diferents departaments/serveis, en aquells equips on sigui possible.

Aquest procés el realitzarem planificadament i contactant prèviament amb els professors/personal del departament/servei per acordar el dia i les tasques prèvies a realitzar per part dels professors/personal afectat.

En cas que es vulgui prioritzar determinades unitats i/o usuaris, caldrà que el cap de la unitat/servei informi d'aquesta necessitat obrint un tiquet al PAU i farem el possible per adaptar-nos, en funció dels nostres recursos disponibles.

Els equips de rènting que s'hagin de renovar aquest any no seran migrats, perquè ja seran substituïts per equips nous amb Windows 7.En el meu equip apareix una pantalla d'avís , què haig de fer?

Si us apareix aquesta pantalla no us espanteu, feu OK i continueu treballant amb normalitat, en cas de que no es pugui migrar l'equip assegureu-vos de mantenir un antivirus actualitzat.


El procés de migració serà automàtic o cal sol·licitar la migració per a cada equip?

Consulteu l'apartat Sol·licitud de migració


I si no puc migrar, tindré l'equip protegit?

Fabricants de programes antivírics com Sophos i Microsoft han informat que continuaran fent actualitzacions dels seus programes més enllà de la fi de Windows XP.

Per a més informació consulteu la notícia del blog


Tinc l'antivirus Essentials i m'apareix una pantalla d'avís

A més de l'avís de caducitat de XP, si teniu l'antivirus Essentials potser us sortirà una pantalla com aquesta:

Microsoft  prorroga el suport de MS Security Essentials, aquest suport però, està limitat en el temps i consisteix en descarregues d’actualitzacions, però no en la descàrrega del producte a partir de la data de la fi del suport de Windows XP. Recordeu que tenir instal·lat l’antivíric Security Essentials, encara que sigui actualitzat per Microsoft durant un període de gràcia, no és garantia que el nostre ordinador amb Windows XP estigui protegit, la millor opció és fer la migració a Windows 7.


Quins rentings podran ser migrats?

A partir del rènting 18 no hi haurà cap problema en migrar, per als rèntings anteriors caldrà validar que compleixen els requeriments mínims.


Funcionaran les aplicacions corporatives amb el canvi de sistema operatiu?

Sí, el funcionament de les aplicacions corporatives està garantit tant en Windows XP com en Windows 7.