services

Courses and Field Trips

 
  •  Curs de reconstrucció i modelització 3-D d' estructures geològiques
 
  •  Curs de modelització numèrica de processos sedimentaris i de deformació de roques
 
  •  Curs avançat de cartografia geològica
 
 
other services
 
 
 

about us

where we are personnel research services links @

   GGAC 2011