Grup d'Innovació Docent Consolidat en Organització d'Empreses

Category: professionalizing learning (Page 1 of 2)

Herramientas utilizadas por los agentes implicados en las Prácticas Externas: la experiencia del Master Universitario de Dirección de Empresas del Deporte.

Herramientas utilizadas por los agentes implicados en las Prácticas Externas: la experiencia del Master Universitario de Dirección de Empresas del Deporte.

Triado-Ivern, X. M.; Elasri-Ejjaberi, A.; Aparicio-Chueca, P.; Iglesias Tovar, J.R.; Solé Moro, L; Gracia Ramos, C; López-Jurado, P.; Viñas Fort, J.; Duran, O.

X Congreso internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) 2018

Paraules Clau: 233617 – Pràctiques externes / 216991 – Pràctiques Curriculars / 212997 – Tutoria universitària / 232830 – TUTOR DE EMPRESA

Guía de Prácticas en Empresa del Master de Dirección de Empresas del Deporte de la Universidad de Barcelona

Guía de Prácticas en Empresa del Master de Dirección de Empresas del Deporte de la Universidad de Barcelona

Els autors són:Dr. Xavier M Triadó Ivern (IP); Dra. Pilar Aparicio Chueca; Dra. Maria Lluïsa Solé Moro; Dra. Maria del Carmen Gracia; Prof. Maria Pilar López-Jurado González; Prof. Amal Elasri Ejjaberi; Prof. Ramon Iglesias Tobar, Prof. Jordi Viñas Fort y Prof. Oscar Duran.

Barcelona, novembre, 2017

Disponible aquí

Guia de Pràctiques Externes: Guia per a les empreses

Guia de Pràctiques en Empreses del Màster de Direcció d’Empreses de l’Esport de la Universitat de Barcelona

Els autors són: Dr. Xavier M Triadó Ivern (IP); Dra. Pilar Aparicio Chueca; Dra. Maria Lluïsa Solé Moro; Dra. Maria del Carmen Gracia; Prof. Maria Pilar López-Jurado González; Prof. Amal Elasri Ejjaberi; Prof. Ramon Iglesias Tobar, Prof. Jordi Viñas Fort y Prof. Oscar Duran.

Barcelona, novembre, 2017

Disponible aquí

Guia de Pràctiques Externes: Guia per al tutor acadèmic

Guia de Pràctiques en Empreses del Màster de Direcció d’Empreses de l’Esport de la Universitat de Barcelona.

Els autors són:Dr. Xavier M Triadó Ivern (IP); Dra. Pilar Aparicio Chueca; Dra. Maria Lluïsa Solé Moro; Dra. Maria del Carmen Gracia; Prof. Maria Pilar López-Jurado González; Prof. Amal Elasri Ejjaberi; Prof. Ramon Iglesias Tobar, Prof. Jordi Viñas Fort y Prof. Oscar Duran.

Barcelona, novembre, 2017

Disponible aquí

La transició dels estudis de secundaria a la universitat: Com fer el camí més segur

La transició dels estudis de secundaria a la universitat: Com fer el camí més segur

Any: 2012
La transició dels estudis de secundaria a la universitat: Com fer el camí més segur
Triadó Ivern, X.M. (Coord.); Rodríguez Moreno, M.L.; Aparicio Chueca, P.; Figuera Gazo, P.; Estruch Tobella, J.; Díaz Álvarez, A.; Pons Fanals, E.; Alcón Baiges, P.; Benseny Ardiaca, A.; Bocanegra Vaquero, S.; Bòria Reverter, J.; Castellote Bargalló, M.C.; Elasri Ejjaberri, A.; Freixas Méndez, M.; Gallardo Suret, M.; Jaria Chacón, N.; Mayol Sánchez, R.; Nebot Llombart, V.; Palma del Teso, Á.; Peró Cebollero, M.; Poblet Farres, M.C.; Satorras Fioretti, R.M.
Editorial: Publicaciones del ICE de la Universitat de Barcelona
Nombre d’autors: 27
ISBN: 978-84-695-4024-4 Dipòsit legal: B 24720-2012

Text complet disponible aquí

« Older posts

© 2021 GIDOE-UB

Theme by Anders NorénUp ↑