Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport

Curs 2016-18


Projectes d’Innovació Docent
Número de projecte/contracte: 2016PID-UB/023 Import
Investigador/s responsable/s: Xavier Maria Triado Ivern
Nombre d’investigadors participants: 7