IP: Dra Amal Elasri

Reseach time: del 1/09/2020 al 31/07/2021

Funds: Universitat Oberta de Catalunya (eLearn Center)

Project code: 2020SReL002