Competències percebudes i identificades en els Treballs Finals de Màster, de l’àmbit de Economia i Direcció d’Empreses. Oportunitats i reptes de futur

Curs 2014-15


Triado-Ivern, X.M.; Aparicio-Chueca, P.; Elasri-Ejjaberi, A.; Romeo-Delgado, M.
Tipus de participació: Presentació comunicació
Congrés: V International Conference ‘The challeges of improving assessment’.

Edita: Universidad de Girona ISBN 978 84 8458 453 7 Depósito Legal GI 1122-2015