Competències percebudes i identificades en els Treballs Finals de Màster, de l’àmbit de Economia i Direcció d’Empreses de les Universitats Catalanes. Oportunitats i reptes de futur.
Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)

Curs 2014-15


Número de projecte/contracte: REDICE14-726 Import
Investigador/s responsable/s: Xavier Maria Triado Ivern
Nombre d’investigadors participants: 8