Guia de Pràctiques en Empreses del Màster de Direcció d’Empreses de l’Esport de la Universitat de Barcelona.

Els autors són: Dr. Xavier M Triadó Ivern (IP); Dra. Pilar Aparicio Chueca; Dra. Maria Lluïsa Solé Moro; Dra. Maria del Carmen Gracia; Prof. Maria Pilar López-Jurado González; Prof. Amal Elasri Ejjaberi; Prof. Jordi Viñas Fort i Prof. Oscar Duran

Barcelona, novembre, 2017

Disponible aquí