Protocol d’avaluació i mesura del grau d’assoliment de competències (2011)

Curs 2011-12


Projectes d’Innovació Docent
Número de projecte/contracte: 2010PID-UB/11
Investigador/s responsable/s: Xavier Maria Triado Ivern
Nombre d’investigadors participants: 5