Protocol d’avaluació i mesura del grau d’assoliment de competències (PAMAC). Experiència en els alumnes d’un Màster Oficial (2011)

Curs 2010-11


Universitat de Barcelona
Número de projecte/contracte: 2010PIDUB/11
Investigador/s responsable/s: Xavier Maria Triado Ivern
Nombre d’investigadors participants: 6