La evaluación del TFG en la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

2016 Autors: López-Jurado, Pilar; Ponència. Jornades sobre millora i innovació docent: Tutorització i avaluació del Treball de Fi de Grau en Ciències Socials i Jurídiques