La gestió del temps dels universitaris, una qüestió d’autoregulació a potenciar

IP:Nuria Codina Mata Codi oficial: REDICE18-2260   Any inicial: 2018   Any final: 2019 Entitats Finançadores: Universitat de Barcelona (UB)