La transició dels estudis de secundaria a la universitat: Com fer el camí més segur

Any: 2012
La transició dels estudis de secundaria a la universitat: Com fer el camí més segur
Triadó Ivern, X.M. (Coord.); Rodríguez Moreno, M.L.; Aparicio Chueca, P.; Figuera Gazo, P.; Estruch Tobella, J.; Díaz Álvarez, A.; Pons Fanals, E.; Alcón Baiges, P.; Benseny Ardiaca, A.; Bocanegra Vaquero, S.; Bòria Reverter, J.; Castellote Bargalló, M.C.; Elasri Ejjaberri, A.; Freixas Méndez, M.; Gallardo Suret, M.; Jaria Chacón, N.; Mayol Sánchez, R.; Nebot Llombart, V.; Palma del Teso, Á.; Peró Cebollero, M.; Poblet Farres, M.C.; Satorras Fioretti, R.M.
Editorial: Publicaciones del ICE de la Universitat de Barcelona
Nombre d’autors: 27
ISBN: 978-84-695-4024-4 Dipòsit legal: B 24720-2012

Text complet disponible aquí