Marc de Referència Competencial pel disseny dels Programes de Formació Docent per al Professorat Universitari (2013)
Ajuts a la millora de la qualitat docent (MQD)
Número de projecte/contracte: 2010MQD00049
Investigador/s responsable/s: Valderrama Vallés, Elena
Nombre d’investigadors participants: 12

Curs 2012-13