Motivació, Interrelació i Socialització en els estudis universitaris. Elements per a un aprenentatge reflexiu en el marc de l’EEES. (MIS-EEES) (2010)
Universitat de Barcelona

Curs 2010-11


Número de projecte/contracte: 2009PID-UB/69 Investigador/s responsable/s: Xavier M. Triado Ivern
Nombre d’investigadors participants: 6