En els darrers anys, el grup ha treballant en un bon grapat de projectes dins dels àmbits de treball que es proposa i les necessitats que apareixen, a les que cal donar resposta o estudiar per a realitzar algunes accions.

Aquest curs 2019-20, estem treballant en set projectes


Fent una mica d’història,  hem participat i promogut un seguit de  projectes que es relacionen cronològicament en aquesta plana. Podeu accedir a una informació més completa si clicleu sobre cada un d’ells.

Els presentem en tres grans àmbits d’estudi:

En primer lloc en l’àmbit de la motivació docent, el rendiment, l’absentisme i l’abandonament

En quant a l’àmbit de l’estudi de les competències

Finalment en l’àmbit del desenvolupament profesional