Proposta d’un model de millora de l’eficiència a la universitat pública. Anàlisi dels processos interns i creació d’indicadors per mesurar-los (2012)

Curs 2012-13


Universitat de Barcelona
Número de projecte/contracte: 1002-03 Import
Investigador/s responsable/s: Maria Pilar Aparicio Chueca
Nombre d’investigadors participants: 4