Transició Secundària-Universitat: Com fer el camí més segur (TRANSU)  (2010)

Curs 2010-11


Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)
Número de projecte/contracte: A0801-28
Investigador/s responsable/s: Xavier M. Triado Ivern
Nombre d’investigadors participants: 8