La Sospita com a Forma de Vida Filosòfica

Resumen: 
Per assimilació a les ciències, la modernitat ha tendit a considerar la filosofia com un saber especialitzat que té poc a veure amb la forma de vida seguida pels seus practicants. Avui en general la forma de vida d'un filòsof no es distingeix de qualsevol altre docent o -quan ha aconseguit visibilitat en els medis- de per exemple certs periodistes, divulgadors científics i opinants mediàtics habituals...
Publicacion: 
La filosofia forma de vida
Fecha de Publicacion: 
May, 2013