Rashomon o la veritat múltiple. Cinema i experiències vitals incommensurables

Publicacion: 
Rev. Art i filosofia
Fecha de Publicacion: 
November, 2011
Otros detalles del Artículo: 
En Art i filosofia, Barcelona: La Busca, pp. 195-234.No 5, Noviembre, 2011, pp. 51-76.