SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
PROCÉS SELECTIU EN TORN DE NOU INGRÉS D'AUXILIARS DE SERVEIS (grup IV)
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
(Codi OF3/2018/1)
Resolució de 6 de juny de 2018 (DOGC d'11 de juny de 2018 Núm. 7639)
Aquest formulari estarà actiu des del dia 14 de juny a les 9:00 fins al 5 de juliol a les 19:00 de 2018, ambdós inclosos.
Aquesta pàgina està optimitzada per als navegadors Chrome i Firefox
omplir el formulari
Tutorial
Àrea d'Organització i Recursos Humans
Personal d'Administració i Serveis
© Universitat de Barcelona
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Informàtica de Gestió
Darrera modificació: 25/05/2018