Grup de Recerca en Governs i Mercats (GRC-GiM)


Visita la nova web del grup -- Visita nuestra nueva página -- Visit our new website. 


 
 

Grup de Recerca en Governs i Mercats
Departament de Política Econòmica
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 690
Barcelona 08034