Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Diàlegs amb l’Antiguitat

Ja es pot trobar a les llibreries Diàlegs amb l’Antiguitat. El clàssic com a referent en l’art i la cultura contemporànies, segon títol de la col·lecció Singularitats de Gracmon i Publicacions UB.

Què és el converteix el clàssic en un llenguatge que transcendeix fronteres, que perviu en el temps, que manté la seva legitimitat i el seu poder de seducció al llarg de la història? Per què és el clàssic una constant en la nostra societat, un terme que emprem amb freqüència i un element amb el que les arts plàstiques han dialogat sempre?

Des de l’Antiguitat, el clàssic ha estat sempre un referent en els diversos àmbits de la cultura, sovint debatut, a vegades contestat. Tanmateix, mai ha desaparegut, i arriba fins als nostres dies  mantenint tot el seu vigor i tota la seva força.

Aquest llibre ofereix una lectura del clàssic en clau contemporània, buscant d’explicar el perquè de la seva vigència en el camp de la cultura i de les arts plàstiques des del Modernisme a l’actualitat.