Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Jornades «Acadèmia i Art. Dinàmiques, transferències i significació a l’època moderna i contemporània.»

Jornades Acadèmia i Art

20 de novembre de 2014
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

21 de novembre de 2014
Facultat de Geografia i Història, UB

Organitza
Gracmon

Col·labora
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Inscripció prèvia recomanada a través del correu electrònic gracmon@ub.edu

Veure Programa (pdf) – Cartell (pdf)

Les Acadèmies de Belles Arts han estat unes de les institucions més importants en l’esfera cultural dels darrers segles a Occident. Tant com a centres formadors com a organismes reguladors de la pràctica artística, les Acadèmies han supervisat, promogut i potenciat el conreu de les diverses disciplines artístiques. Malgrat la relectura que de les Acadèmies s’endegà a la dècada de 1980, encara queden molts aspectes d’aquestes entitats per treballar i per reformular.

Les Jornades Acadèmia i Art. Dinàmiques, transferències i significació a l’època moderna i contemporània parteixen precisament de la constatació de les limitacions que presenta actualment l’estudi sobre les Acadèmies de Belles Arts i, en concret, del cas barceloní. Busquen incidir, per tant, en aspectes com l’evolució en els paradigmes estètics impulsats des de l’entitat –tema tractat per Pilar Vélez, Mireia Freixa i Irene Gras–; les seves relacions nacionals i internacionals –abordades per Carlos Reyero i Tomas Macsotay–; la formació impartida –Cristina Rodríguez Samaniego, Judith Urbano, Núria Aragonès i Jorge Egea–; sense oblidar el centre com a institució i els seus protagonistes –un enfocament que vertebra les aportacions de Bonaventura Bassegoda, Magda Polo, Victoria Durá i Begoña Forteza–. Comptarà també amb representants de diverses Acadèmies peninsulars –José Mª Luzón, Salvador Aldana–, amb Francesc Fontbona, que debatran entorn de l’actualitat d’aquestes institucions.

En definitiva, Les Jornades Acadèmia i Art. Dinàmiques, transferències i significació a l’època moderna i contemporània pretenen proposar noves interpretacions i vies de lectura entorn de les Acadèmies de Belles Arts, tot buscant contribuir al debat sobre el seu rol en el present i en el futur.

L’acte acadèmic clou el projecte finançat L’altre segle XIX (HAR2010-16328/HIST-ARTE), desenvolupat pel grup de recerca GRACMON, Universitat de Barcelona, entre 2011 i 2014.