Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Workshop. Escultura i Recerca

Gisants_soviétiqueL’escultura en la recerca acadèmica. Projectes, iniciatives i resultats

23 de juny de 2015

Seminari del Departament d’Història de l’Art
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona

En els darrers anys s’ha produït una revifalla en l’interès per l’escultura en el context acadèmic i universitari. A nivell tant nacional com internacional, s’han desenvolupat iniciatives diverses orientades a l’estudi i divulgació de l’escultura, que se sumen a l’obertura o remodelació d’institucions museogràfiques vinculades a la disciplina i a l’auge d’exposicions artístiques i publicacions sobre la matèria.

El Workshop Escultura i Recerca respon a aquest renovat interès per l’escultura i reuneix a especialistes europeus i americans, que presentaran i debatran entorn de l’estat actual de la recerca sobre l’escultura moderna i contemporània. Es presentaran projectes en curs o recentment finalitzats, amb un èmfasi especial en els finançats de forma pública i privada, amb l’objectiu de donar-los a conèixer i presentar-ne, si s’escau, els resultats.

Escultura i Recerca comptarà amb la intervenció d’investigadors estrangers de prestigi reconegut, com ara Ann Compton (Senior Research Fellow, Paul Mellon Center; Honorary Fellow, University of Glasgow); la Dra. Montserrat Galí i Boadella (Benemérita Universidad sde Puebla, México); i el Dr. Tomas Macsotay (Universitat Autònoma de Barcelona). D’altra banda, també acollirà presentacions de recerques específiques en el camp de l’escultura catalana, amb un interès particular en les relacions amb la Península Ibèrica i l’Amèrica Llatina.  Finalment, clourà una Taula rodona, en la que es debatrà entorn del present i futur de la recerca acadèmica en l’escultura.

Informació i inscripcions

Grup de recerca GRACMON

Universitat de Barcelona.
Facultat de Geografia i Història
Despatx 4005. c. Montalegre 6, 08001 Barcelona

Tel. 93 403 79 73

www.ub.edu/gracmon

Inscripció prèvia recomanada, a través del correu electrònic gracmon@ub.edu

* Aquest acte acadèmic forma part del projecte de recerca finançat Mapa dels oficis de l’escultura, 1775-1936. Professió, mercat i institucions: de Barcelona a Iberoamèrica(HAR2013-43715-P).