Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

ATENCIÓ!!!

Per participar en el Congrés “Esculpint l’escultor” cal omplir el formolari de INSCRIPCIÓ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfp6Wthu__4EzjcFAal4_Z04RwJgE39tfOKanoP-atm1h0g/viewform