Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Conferència del Dr. Fernando M. Nespral de la Facultat d’Arquitectura, Disseny i Urbanisme de la Universidad de Buenos Aires

Seminari obert

“La mirada sobre Barcelona de varios viajeros argentinos”

Presentació  del  llibre  “Imágenes de España; reflejos de Argentina”

Facultat d’Història i Georgrafia (UB)
Seminari Història de l’Art (5è Pis)
23 novembre de  2016, 17:00h