Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Article a la revista “eHumanista. Journal of Iberian Studies”

Les Doctores Mireia Freixa i Núria Gil, de GRACMON, han publicat l’article “Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat. Iconografia de sant Jordi en els anys del Modernisme” en la revista “eHumanista. Journal of Iberian Studies”(N. 10/2016):

http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume10/B/5.%20FreixaGil.pdf