Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Jornades “Elias Rogent i Barcelona”

6 i 7 de juny
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Seminari Conciliar de Barcelona
Seu del Districte de Nou Barris

Més informació:
Elias Rogent i Barcelona 1 Elias Rogent i Barcelona 2