Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Històric de Projectes

 

 

2011-2014

L’altre segle XIX
Investigadora principal: Mireia Freixa
Ministerio de Economía y Competivitad

La història del disseny a Barcelona: anàlisi dels sistemes productius i dels sistemes de consum i mediació
Investigadora principal: Anna Calvera
Ministerio de Investigación, Ciencia e Innovación

2008-2011

Espais d’oci a la Barcelona de 1900. Un projecte d’e-research al voltant dels orígens de la indústria cultural.
Investigadora principal: Teresa-M. Sala
Ministerio de Economía y Competitividad

2006-2009
El Sistema Disseny Barcelona: Visualització i genealogia històrica.
Investigador principal: Anna Calvera
Ministerio de Ciencia y Tecnología

2003-2006
De las artes decorativas a la cultura del diseño. El “Foment de les Arts Decoratives” de Barcelona (1903-1992).
Investigador principal: Mireia Freixa
Ministerio de Ciencia y Tecnología

2000-2001
Xarxa temàtica de rehabilitació, restauració i manteniment d’edificis. Creació d’una xarxa interdisciplinar per la protecció del patrimoni construït.
Investigador principal: Rafael Bellmunt
Membres del Grup: Mireia Freixa, Joan Molet i Teresa-M. Sala
Generalitat de Catalunya

1999-2002
El arte en Cataluña 1850-1939. El debate centro y periferia.
Investigadora principal: Mireia Freixa
Ministerio de Educación y Ciencia

1996-1999
El arte en Cataluña entre 1875 y 1936. Fuentes modelos y teoría. El debate entre tradición y modernidad.
Investigadora principal: Mireia Freixa
Ministerio de Educación y Ciencia

1991-1994
El “Modernisme” y el “Noucentisme”. Las artes plásticas y decorativas.
Investigadora principal: Mireia Freixa
Ministerio de Educación y Ciencia

1988-1990
El modernismo y el “Noucentisme”. Reflexión crítica y estudio pormenorizado de las artes decorativas.
Investigadora principal: Mireia Freixa
Ministerio de Educación y Ciencia

1986-1988
Les arts decoratives al modernisme català: un assaig de sistematització.
Investigadora principal: Mireia Freixa
Generalitat de Catalunya