Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Col·lecció Singularitats

La Col·lecció Singularitats, nascuda amb la voluntat de donar a conèixer els resultats de les línies d’estudi i dels projectes de recerca desenvolupats per GRACMON, el Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis de la Universitat de Barcelona, compta avui dia amb un horitzó ampli d’investigació duta a terme pels diferents especialistes, nacionals i internacionals, que hi col·laboren. Diverses disciplines relacionades amb els moviments artístics entre la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX, com ara la Història i la Teoria de les Arts, els Estudis Visuals i Culturals, la Història i representació de les Ciutats i la Història i la Teoria del Disseny, conflueixen en una línia editorial consolidada i de prestigi reconegut, que es construeix gràcies a la col·laboració d’un equip acadèmic format per investigadors consolidats, doctorands i col·laboradors. Les propostes editorials són avaluades per un comitè d’experts i, un cop se n’accepta la publicació, són curosament editades per Edicions de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de presentar el fruit de les investigacions acadèmiques amb el rigor editorial que demanen. Els llibres, concebuts com a obres corals amb una reflexió àmplia, es publiquen tant en català com en anglès, en format paper i eBook.