sense comentari amb comentari
Esdeveniments d'oci a la Barcelona del XVIII
Trets de Calaix de Sastre,
dietari del Baró de Maldà
Cerca  
Filtra per:
amb finançament del MICINN, projecte d'I+D Els espais de l'oci a la Barcelona de 1900. (HAR2008-4327/ARTE).