Cristina Rodríguez Samaniego


rodriguez

 

Doctora en Història de l’Art, Universitat de Barcelona
cristinarodriguez@adslmail.es

Llicenciada en Humanitats el 2001 per la UPF, obtingué el Grau de Doctor en Història de l’Art amb Menció Europea el 2006, amb la tesi Joaquim Claret, escultor de la Mediterrània. Imparteix assignatures vinculades a l’art europeu dels segles XIX i XX.

Durant els anys 2007-2009, va dur a terme un projecte de recerca postdoctoral al Centre André Chastel de la Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), becada per l’AGAUR dins del programa Beatriu de Pinós, en el que estudiava els paral·lelismes, divergències i influències en la producció artística figurativa catalana i francesa del primer terç de segle XX.

Actualment és membre investigadora del projecte Entre ciutats: Paisatges culturals, escenes i identitats (1888-1929) (amb beca del Ministerio HAR2016-78745-P) i membre investigadora del projecte Modernisme: Accés Obert dintre del programa RecerCaixa 2014.

Interessos de recerca: actualment, du a terme recerca orientada en dos grans blocs: d’una banda, l’escultura figurativa, amb un interès especial en la producció catalana de la primera meitat del segle XX. De l’altra, la indumentària catalana de finals del XIX i principis del XX.

Paraules clau: escultura, indumentària, Noucentisme, Modernisme, segles XIX i XX, relacions artístiques Catalunya-França.