Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Cristina Rodríguez-Samaniego cristinarodriguez@ub.edu

Doctora en Història de l’Art, Universitat de Barcelona

Llicenciada en Humanitats el 2001 per la Unuiversitat Pompeu Fabra, obtingué el Grau de Doctor en Història de l’Art amb Menció Europea el 2006 a la Universitat de Barcelona, amb la tesi Joaquim Claret, escultor de la Mediterrània. Imparteix assignatures vinculades a l’art europeu dels segles XIX i XX.

Ha desenvolupat nombroses estades de recerca a l’estranger, entre les que cal destacar la del Centre André Chastel de la Université de Paris – Sorbonne (Paris IV), becada per l’AGAUR dins del programa Beatriu de Pinós (2007-2009); al Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (2013); o a la Càtedra de Català de la Universidad de La Habana (2016).

Ha estat investigadora principal del projecte Mapa de los oficios de la escultura, 1775-1936. Profesión, mercado e instituciones: de Barcelona a Iberoamérica (HAR2013-43715-P) (2014-2016).

Interessos de recerca: és especialista en escultura i acadèmia del període 1850-1950. Des de 2012 treballa també en les relacions artístiques entre Catalunya i Iberoamèrica, un camp en el que l’interessa particularment l’escultura monumental, el col·leccionisme d’escultura i la docència artística.

Paraules clau: escultura, relacions artístiques Catalunya-Amèrica, Modernisme, Noucentisme, segles XIX i XX