Esther Solé i Martí


Doctoranda en Història de l’Art, Universitat de Barcelona.
esther.sole@hahs.udl.cat

Llicenciada i premi extraordinari en Història de l’Art per la Universitat de Lleida en 2006, actualment es troba en la fase de recerca del seu doctorat.

Ha col·laborat en l’edició de les monografies Paolo de San Leocadio i els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya (Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2006) i Ricard Viñes (1875-1943), el pianista de les avantguardes (de propera publicació). A més, ha participat com a documentalista en l’exposició Descobrint Ricard Viñes (1875-1943), el pianista de les avantguardes, i ha col·laborat en la revisió del catàleg d’edificis d’interès historic-artístic de la ciutat de Lleida.

Interessos de recerca: la plàstica europea del tombant del segle XX i l’art de les primeres avantguardes; la realitat de l’àmbit de la perifèria. La seva tesi versarà sobre l’art i la vida artística a Lleida entre la restauració i la segona república, posant un èmfasi especial en les vies i modes de penetració de corrents artístics europeus.

Paraules clau: centre-perifèria, plàstica, s. XIX, primer terç s. XX, primeres avantguardes.