Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Fàtima López Pérez fatima.lopezp@gmail.com

Doctora en Història de l’Art, Universitat de Barcelona.

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005). Durant l’últim curs de Llicenciatura realitza pràctiques docents en el Departament de Cultura i Educació del MNAC. Obté el títol de Menció en Estudis d’Humanitats de la UAB (2007).

El seu treball de recerca DEA (Diploma d’Estudis Avançats) del Doctorat d’Història de l’Art de la UB, L’ornamentació vegetal de les farmàcies de Barcelona (1889-1914), és un estudi interdisciplinari entre Art, Farmàcia i Botànica. La seva tesi doctoral, Ornamentació vegetal i arquitectures de l’oci a la Barcelona del 1900, va realitzar-se gràcies a la concessió de la beca predoctoral FI de la Generalitat de Catalunya i fou dirigida per la Dra. Teresa-M. Sala. Va rebre el Premi d’Història de les Arts Josep Pijoan 2013 de l’Institut d’Estudis Catalans.

Actualment és membre investigadora del projecte Entre ciutats: Paisatges culturals, escenes i identitats (1888-1929) (amb beca del Ministerio HAR2016-78745-P) i membre investigadora del projecte Modernisme: Accés Obert dintre del programa RecerCaixa 2014.

Interessos de recerca: l’ornamentació vegetal, un dels repertoris més àmpliament utilitzats al Modernisme, dels projectes decoratius de finals del segle XIX i inicis del XX. També investiga sobre l’escultor Josep Cardona i Furró (1878-1922).

Paraules clau: Modernisme, Barcelona 1900, ornamentació vegetal i arts decoratives.