Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Jorge Egea

Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona el 2005

Va obtenir la beca postdoctoral del Ministeri dins el projecte José Castillejos el 2009. Ha impartit classes de teoria i pràctica de l’escultura a diversos països europeus i desenvolupat ptrojectes de recerca i creació revisonant col·leccions rellevants del món clàssic, com ara al Museo Civico Archeologico di Bologna, al Museo Archeologico Nazionale de Nàpols o al Museu Brtiànic de Londres.

Membre col·laborador de Gracmon i president de l’Institut Català per a la Recerca en Escultura (icre.cat)

Interessos de recerca: Escultura figurativa del XIX i XX i recepció del clàssic a l’escultura moderna

Paraules clau: Escultura, Clàssics, Escultura figurativa, S. XIX, S. XX