Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Lluïsa Amenós Martínez luisaamenos@gmail.com

Tècnic de museus

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2005). S’ha especialitzat en Documentació del patrimoni cultural (1994) i en Arts Decoratives (1997). La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en l’àmbit del patrimoni cultural i els museus, en les especialitats de documentació de béns culturals, assistència tècnica i coordinació d’exposicions.

Actualment, està duent a terme un projecte de recerca a l’entorn de l’ús del ferro en l’arquitectura modernista barcelonina, des d’una perspectiva històrica que posi èmfasi en la totalitat del procés productiu i en la seva contextualització dins la realitat industrial i econòmica d’aquell moment.

Interessos de recerca: L’activitat artesana en la construcció i les relacions art i indústria

Paraules clau: ferro, forja, construcció, artesanat, art, indústria