Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Natàlia Esquinas Giménez natalia.esquinas@gmail.com

Doctora en Història de l’Art, Universitat de Barcelona

Llicenciada en Història de l’Art (2006) i Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art (2008) a la Universitat de Barcelona.

Va realitzar pràctiques educatives al Departament d’Acció Cultural i Educació del MNAC (2005-2006). Des d’aquell moment treballa d’educadora al mateix museu.

La seva investigació gira a l’entorn de la figura de Josep Llimona i Bruguera, estudiant diversos aspectes de l’escultor. Obté el títol de Màster amb un anàlisi iconogràfic de la figura femenina dins la seva obra. Ha realitzat alguna conferència i article al voltant d’aquestes investigacions.

Actualment és membre de l’equip de Treball del projecte Entre ciutats: Paisatges culturals, escenes i identitats (1888-1929) (amb beca del Ministerio HAR2016-78745-P).

Interessos de recerca: Monuments funeraris: els cementiris com a museu a l’aire lliure. Escultura figurativa des del Realisme fins als anys 30 i 40 del segle XX. La representació de la dona en l’escultura. Els monuments públics, la relació entre l’escultura i la ciutat. L’escultura aplicada a l’arquitectura. L’escultor Josep Llimona i Bruguera.

Paraules clau: escultura, Simbolisme, Modernisme, monuments públics, escultura aplicada, cementiris, Josep Llimona.