Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

I-Media-Cities

I-Media-Cities és un projecte de recerca ambiciós i innovador dut a terme per nou institucions culturals europees, amb els arxius audiovisuals de vuit països, per compartir, donar accés i fer servir el seu contingut digital, convertint-lo en una base de nous acostaments a la recerca multidisciplinar, la innovació d’empresa i l’accés generalitzat a l’herència cultural europea. Percebut com una acció experimental d’innovació, el projecte es centra en el contingut digital referent a les ciutats. I-Media-Cities pretén traspassar fronteres geogràfiques i lingüístiques per oferir una plataforma per a l’estudi de la història i el desenvolupament urbà de grans ciutats europees a partir de grans col·leccions audiovisuals fins ara innaccessibles; i l’estudi de la història de l’audiovisual a través de la representació dels espais urbans. I-Media-Cities no seria possible sense el finançament del programa Horizon de la Unió Europea.

ENG

I-Media-Cities is an ambitious and innovative research project led by 9 European cultural institutions (film and audiovisual archives from 8 countries), to share, provide access to, and use their digital content, turning it into the lever of novel approaches to multidisciplinary research, to business innovation and to the overall accessibility of the European cultural heritage. As an experimental innovation action, the project focuses on the digital content that refers to cities. I-Media-Cities strives to be a cross-border, cross-language platform for the study of the history and urban development of large EU cities through large media collections previously non accessible, and the study of the history of Media through the way they depicted urban spaces. I-Media-Cities would not be possible without the funding of the European Union’s Horizon 2020 programme.

Visita el web i facebook del projecte.